ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/4/2565 10:38:32น. 39
คณะศึกษาดูงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ นางสาวปริตา เจริญสิน ตัวแทนบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และตัวแทนนิสิตพิการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย เรื่องของการให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การให้บริการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / นายอภิเชษฐ ดูใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
8/4/2565 10:38:32น. 39
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน