วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

8/4/2565 16:20:25น. 857
#ITA

             วันที่ 7 เมษายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการประเมินในระดับ A (90.65%) ซึ่งสูงกว่า ปีที่ผ่านมา B (75.05%)
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
8/4/2565 16:20:25น. 857
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

#๊UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #UP ITA
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน