พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕

11/4/2565 11:40:58น. 701
พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
                    มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีไทยจัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมใจจัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้อาวุโส ร่วมสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ ที่ื ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานสราญใจ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้แทนผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มอบเครื่องสักการะแบบล้านนาพร้อมของไหว้ แก่อธิการบดีและผู้อาวุโส จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ กล่าวคำขอขมาและมอบน้ำขมิ้นส้มป่อยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
                    พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ในความหมายของชาวล้านนา หมายถึง การสระผม แต่เดิมการสระผมใช้ใบไม้ ผลไม้ที่เปรี้ยว และเกิดฟอง เช่น ส้มป่อย ใบหมี่ เป็นยาสระผมการดำหัวเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการชำระล้างสิ่งอันเป็นการอัปมงคลในชีวิตไปจากร่างกายตน เป็นการเตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ ในปีใหม่ ต่อมามีการนำน้ำส้มป่อยไปมอบแก่คนที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมา ขอบคุณหรือแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกถึงการคารวะ การขออภัย ที่ลูกหลานมีต่อผู้อาวุโส พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ นิยมจัดพิธีดำหัวในช่วงปีใหม่เมือง โดยมีดอกไม้ธูป เทียน น้ำส้มป่อย หมาก พลู บุหรี่ ผลไม้ เสื้อผ้า เมื่อผู้อาวุโสท่านรับแล้วเอามือแตะน้ำส้มป่อยขึ้นลูบหัวแสดงว่าท่านให้อภัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสแบบล้านนาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาที่ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากลตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
11/4/2565 11:40:58น. 701
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕

#พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส #เทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน