โครงการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564

23/4/2565 19:22:14น. 80
โครงการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564
    วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนกำหนดแนวทางสร้างนวัตกรชุมชน และเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (หมอบุญญารัตน์) บ้านใหม่แท่นคำ ตำบลห้วยลาน จังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/4/2565 19:22:14น. 80
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา #พะเยาวิจัย
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน