ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus

17/5/2565 14:50:35น. 57
ฐานข้อมูล Scopus
           ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus หัวข้อ “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus” ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3JfsfJz7SoSAm2fO4lkMiQ
           ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3531

facebooktwitterline


ภาพ :   สำนักพิมพ์ ELSEVIER   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
17/5/2565 14:50:35น. 57
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Scopus#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน