คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ Co-learning space

2/5/2565 13:43:34น. 842
UniversityofPhayao SPSUP_Co_leaning_space
ในวันที่ 24 เมษายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ Co-learning space คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงามและเข้มแข็ง​ในเรื่องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย  ชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ช่วยสนับสนุน จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ จากการที่สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี​ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ และจากการที่มหาวิทยาลัย​ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนา​ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อใช้เป็นหลักการ และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วง​ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ การเปิดพื้นที่ Co-learning space ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมการเรียน การสอน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนิสิตและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไป จึงสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ​เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันว่า Sustainable Development Goals-SDGs ใน SDG4 ด้านการศึกษาที่เท่าเทียม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
2/5/2565 13:43:34น. 842
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ Co-learning space

#SPSUP_Co_leaning_space #Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน