คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรอาวุโส​ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง​ ประจำปี​ 2565​

2/5/2565 14:58:48น. 234
คณะเภสัชศาสตร์ พิธีสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัว

วันที่ 24 เมษายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีสืนสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรอาวุโส​ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง​ ประจำปี​ 2565​ . โดยได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 พร้อมด้วย​ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรอาวุโส​ อีกทั้งร่วมสรงน้ำสักการะพระพุทธรูปประจำคณะเภสัชศาสตร์ .​ โดยจัดขึ้นตามจารีตประเพณีล้านนาโบราณเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม​ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสิริมงคลให้ตน ตามความเชื่อของชาวล้านนา . 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
2/5/2565 14:58:48น. 234
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน