กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2

20/5/2565 16:20:25น. 38
ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต
ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2 ในศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้จัดการหอพัก ตลอดจนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และวิธีการดูแลช่วยเหลือนิสิตหากตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน อีกทั้งได้ทราบถึงระบบกลไกการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการเจรจาต่อรอง และหลักการเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน ประกอบด้วย คุณพรญาณี อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปง คุณมนต์ชัย นันทะชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปง คุณณรงค์ฤทธิ์ พิษณุ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปง


    

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
20/5/2565 16:20:25น. 38
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2

#sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน