คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เยี่ยมชมสตูดิโอทีวีและร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนฯ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24/5/2565 11:43:44น. 167
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

             คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และอาจารย์ประจำหลักสูตร เยี่ยมชม สตูดิโอทีวีและรับฟังการบรรยายหัวข้อ New Media Transformation โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะการสื่อสารมวลชน (BOX SET)

            และได้มีร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/5/2565 11:43:44น. 167
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เยี่ยมชมสตูดิโอทีวีและร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนฯ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน