กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมติดตามและประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติงาน

24/5/2565 16:51:49น. 84
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมติดตามและประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติงาน

         รศ.ดร.ดิเรก  ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในการระดมความคิดเห็นในการทำกิจกรรมติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน โดยมีนางณัฐธิดา  ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการ ให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
24/5/2565 16:51:49น. 84
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมติดตามและประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติงาน

#กองกลาง
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน