กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

1/6/2565 15:59:49น. 544
วันงดสูบบุหรี่โลก
งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สารวัตรนิสิต ชมรม UP NO Smoking จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในกิจกรรมมีการเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ การควบคุมยาสูบของประเทศไทย ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  และให้หัวข้อ คลินิคเลิกบุหรี่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี  จากคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรมทอล์ก เชิญชวนนิสิต ร่วม ลด ละ เลิก บุหรี่ โดย ตัวแทนชมรม UP No Smoking และผู้นำนิสิตจากสารวัตรนิสิต พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมลงนาม ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในหอพักนิสิต นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์)  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต และตัวแทนนิสิต โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าหอพักนิสิตเป็นเขตที่ปลอดบุหรี่ ติดสัญญาลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ทั่วบริเวณหอพักนิสิต UP DORM


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
1/6/2565 15:59:49น. 544
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

##SDG3
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน