คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

13/6/2565 15:59:25น. 484
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงาน สายสนับสนุน
          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside ชั้น 7 เพื่อให้บุคคลากรสายสนับสนุนเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้าแผนงาน คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ คุณวิทยา สุนสะดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
13/6/2565 15:59:25น. 484
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

#คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #พนักงานสายสนับสนุน #AHS
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน