คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

17/6/2565 9:56:02น. 521
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA Version 4.0 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
17/6/2565 9:56:02น. 521
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

#AUN-QA Version 4.0 #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน