SEEN – ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ช. และ กฟผ.

17/6/2565 12:06:19น. 404
University of Phayao
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา หน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (MiLab, APCC) ได้ต้อนรับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยทางด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.มนตรี แสนวังสี ดร.ปณิดา กาจีนะดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล และคณะทีมงานวิจัยฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ (Eddy covariance system) โดยได้มีการศึกษาดูงานและเรียนรู้หลักการตรวจวัดข้อมูลจากสถานีจุลอุตุนิยมวิทยาในระบบนิเวศป่าเต็งรังและระบบนิเวศนาข้าว โดยมีอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อส่งเสริมการวิจัยระบบการเกษตรและป่าไม้ที่มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในอนาคต


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
17/6/2565 12:06:19น. 404
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน