อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

22/6/2565 14:00:35น. 98
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 105 คน จากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน 16 สถาบัน ร่วมจัด โครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22- 24 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาในการนี้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวถึง โอกาสและความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแนะนำบริการของวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านวิชาการและบริการห้องพักและเช่าสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท การจัดประชุม สัมมนา และการเข้าพักอาศัย ณ ห้องพัก ยูพี ริมกก ของวิทยาเขตเชียงราย ในอนาคตอีกด้วย
สำหรับอาคารเรียนรวมของวิทยาเขตเชียงรายถูกออกแบบให้มีทางลาดเข้าอาคาร ทางลาดเข้าประตูอาคาร ทางลาดประตูห้องน้ำ ทางลาดหน้าประตูลิฟท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตพิการสร้างโอกาสที่เทียมกันในการเข้าถึงด้านการศึกษาและบริการต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย

ทั้งนี้ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย ตลอดช่วงเวลาอบรมดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
22/6/2565 14:00:35น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

#เชียงราย #มหาวิทยาลัย #นักศึกษา #แลกเปลี่ยน #เครือข่ายนักศึกษาพิการ
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน