คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช: พิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565” ณ อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ)

27/6/2565 16:12:14น. 1376
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ทนพ.สิทธิพร  สุวรรณมิตร  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช: พิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565” แก่นิสิตใหม่ รหัส 65 เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่เข้าด้วยกัน ปลูกฝังให้เกิดความรู้รักสามัคคี ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

    นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวให้โอวาทเพื่อมอบเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ รหัส 65 ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมโครงการ ณ  ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มหาวิทยาลัยพะเยา      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
27/6/2565 16:12:14น. 1376
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช: พิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565” ณ อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ)

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #MT #PT #AHS #UP
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน