“UPITI” คัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปี 2565

1/7/2565 16:25:56น. 512
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการพิจารณาทั้งหมด 8 สถานประกอบการ ได้แก่ 1.บริษัทเรณูผัดไทย จำกัด 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยอ้อย น้ำอ้อยสบบง 3.บริษัทสวนองุ่นชาวฟ้า 4.รักวนาสมุนไพร 5.บริษัท ที.เอสฟู้ดส์โกลบอล จำกัด 6.บริษัท สมายกรีนเทค จำกัด 7.วิสาหกิจชุมชนโกโก้ ภูกามยาว พะเยา 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัดหอมเครื่อง ฟู้ดส์ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประกอบด้วย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3.ดร.รณกร สร้อยนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 4.นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคุณภาณุ ภัทรธรรมกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งผลการพิจารณา ทางสถาบันนวัตกรรมฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
1/7/2565 16:25:56น. 512
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” คัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปี 2565

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน