มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบงานคุณภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

5/7/2565 13:09:48น. 551
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม RSP Capacity Building 2022 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบงานคุณภาพ แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 16 สถาบัน และรับฟังการบรรยายและเสวนาด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการเพื่ออุตสาหกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP Central Laboratory) ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (CIMO) และ Basecamp 24 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป โดยมี ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงาน นางคุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง หัวหน้างานปฏิบัติการ และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ หัวหน้าศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2565   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/7/2565 13:09:48น. 551
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน