คณะ ICT จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการทำงานจริงจากสถานประกอบการ

6/7/2565 9:34:51น. 78
สหกิจศึกษา
               ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการทำงานจริงจากสถานประกอบการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
               โดยมีคุณชลกฤษ ฟองสายชล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีมเลส โซลูชั่น จํากัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานจริงในสถานประกอบการอีกด้วย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติคุณ นุผัด   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/7/2565 9:34:51น. 78
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการทำงานจริงจากสถานประกอบการ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #สหกิจศึกษา
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน