คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

7/7/2565 13:48:03น. 486
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง UB002 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพื่อเตือนนิสิตระลึกถึงครู อาจารย์อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ในโอวาท คำสั่งสอนของครู อาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ มีคณาจารย์เข้าร่วม 48 คน และนิสิตเข้าร่วม 310 คน ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบหรียญเรียนดีและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 51 คน และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/7/2565 13:48:03น. 486
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน