คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

8/7/2565 16:04:37น. 136
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณบดี ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ จากนั้นผู้บริหารเข้ารับการตรวจสุขภาพ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพนั้น จะมีการแบ่งตามเพศและช่วงอายุของผู้ตรวจ ประกอบด้วยกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี โปรแกรมการตรวจจะประกอบไปด้วย การตรวจหัวใจและทรวงอก ตับและไต เลือด ปัสสวะ หรือ อุจาระ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปากมดลูก

สามารถเลือกเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ในระหว่างวันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
8/7/2565 16:04:37น. 136
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #UP #MT #PT #ตรวจสุขภาพประจำปี #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.



รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน