วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3

10/7/2565 18:04:35น. 451
#Workshop #การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
                วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ร่วมกันแลกเปลี่ยน ในหมวด 3 ลูกค้า และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ นำคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานฯ หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง R 811 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
10/7/2565 18:04:35น. 451
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน