อาจารย์สาขา CG คณะ ICT ร่วมเสวนารำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชาตกาล 105 ปี

12/7/2565 12:13:13น. 112
รำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
                 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องกว๊านพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา อาจารย์จิราวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลดีดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดโบราณวัตถุ ของพระอุบาลี” ในงานนิทรรศการ ชาตกาล 105 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และ กิจกรรมสานเสวนาเพื่อร่วมรำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ พระครูโสภณปริยัติสุธี,รองศาสตราจารย์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, พระมหาจุมพล สีหพโล ผู้อำนวยการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ, ศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ นางสาวพิสมัย ระพีพัฒน์ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และรับชมนิทรรศการ ชาตกาล 105 ปี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
12/7/2565 12:13:13น. 112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์สาขา CG คณะ ICT ร่วมเสวนารำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชาตกาล 105 ปี

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #คอมพิวเตอร์ธุรกิจและมัลติมีเดีย #CG_ICT
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน