สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีติวเข้มทีมงาน U2T ระยะที่ 2 ทำ Workshop Business Model และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตำบล

12/7/2565 15:32:38น. 542
UPITI

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำตัวแบบธุรกิจตัวย Business Model Canvas หรือ BMC และแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน จาก 7 ตำบล ตำบลละ 8 คน คือ ต.แม่ปืม ต.เวียง อ.เมือง ต.ดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ และ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
12/7/2565 15:32:38น. 542
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีติวเข้มทีมงาน U2T ระยะที่ 2 ทำ Workshop Business Model และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตำบล

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน