สาขาวิชา IT คณะ ICT จัดค่ายอบรม IT English Camp เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

19/7/2565 16:57:53น. 139
IT English Camp
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม “ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานด้าน IT” หรือ IT English Camp ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นสอนเทคนิคการพิชิตการสอบในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านเทคนิคการสอบ TOEIC ด้านความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ ให้ได้มีความคุ้นเคยและกล้าแสดงออก เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หลังจบการศึกษา ซึ่งมีนิสิตในสาขาฯ ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมกิจกรรม
           โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สุขชาตรี ประสมสุข และวิทยากรรับเชิญจากทั้งภายใน และภายนอก ทั้ง อาจารย์ณัฏฐิรา คำขาด, อาจารย์ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา, ดร.ภูวิศรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และ Mr.Alain Louis Gerard


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขา IT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/7/2565 16:57:53น. 139
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชา IT คณะ ICT จัดค่ายอบรม IT English Camp เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ #IT_ICTUP #ITEnglishCamp #ICTNEXT
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน