คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวทีพบปะและเชื่อมภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด

21/7/2565 10:01:01น. 400
UPLAW
วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวทีพบปะและเชื่อมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 เรื่อง "ชี้แจงสาระสําคัญโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด" จัดโดย โครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมจังหวัดและสานพลังภาคีเพื่อขับเคลื่อนงาน ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ ภายใต้สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ณ ห้องประชุมสกายรูม ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyoke Sky Hotel)


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
21/7/2565 10:01:01น. 400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวทีพบปะและเชื่อมภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด

#SDG
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน