กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเ

21/7/2565 11:24:54น. 137
GE Online
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ และดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสอนในรายวิชาดังกล่าว และแนะนำในการเข้าระบบ GE Online เพื่อเข้าทำแบบฝึกหัดให้กับนิสิตชั้นปี่ที่ 1 (รหัส 65) มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
21/7/2565 11:24:54น. 137
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเ

#GE Online
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน