คณะกรรมการโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

22/7/2565 16:06:48น. 29
ทุนการศึกษา
          ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. นางณัชชา มีจันทร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา เข้าพบนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนักเรียนทุนฯ ในด้านการเรียน ความประพฤติ ค่าใช้จ่ายในเงินทุนพระราชทาน ตลอดตจนการช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนฯ และครอบครัวที่เผชิญปัญหาต่างๆ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานทุนการศึกษา นางสาวดวงเดือน ยะนา และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวน 5 คน เข้าร่วมการต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย ชั้น 1 อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline


ภาพ :   หน่วยประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
22/7/2565 16:06:48น. 29
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมการโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน