คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ การอบรมสัมมนา "การวิจัยทางนิติศาสตร์สำหรับนิสิต คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป

24/7/2565 6:35:42น. 909
ันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนิสิต คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมสัมมนา "การวิจัยทางนิติศาสตร์" ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป  ณ ห้อง PKY 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนิสิต คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมสัมมนา "การวิจัยทางนิติศาสตร์" ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง PKY 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และช่องทางออนไลน์โปรแกรมZoom  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
24/7/2565 6:35:42น. 909
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน