คณะสหเวชศาสตร์ จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์

25/7/2565 17:26:16น. 367
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Green Office
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการฝึกอบรมและให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว Green Office ผ่านระบบออนไลน์  โดยวิทยากรให้แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่แต่ละหมวดจำนวน 5 หมวด โดยช่วงเช้าจะเป็นการแนะนำ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อ หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ในภาคบ่ายเป็นการแนะนำ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 6 กาจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งการฝึกอบราครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน Green Office ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 17:26:16น. 367
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์

#GREENOFFICE #สหเวชศาสตร์ #คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #AHS #MT #PT
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน