คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 ประจำปีการศึกษา 2564

25/7/2565 18:14:48น. 364
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี นำทีมผู้บริหารดำเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์ EdPEx อีกทั้งเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 ให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 ได้ในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 18:14:48น. 364
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 ประจำปีการศึกษา 2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #AHS #MT #PT #SAR
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน