สาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา Mobile Application

1/8/2565 10:22:43น. 394
MobileApplication
             เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1104 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ให้กับนิสิตภายในสาขาวิชาฯ
             โดยมีอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน, อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี และอาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/8/2565 10:22:43น. 394
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา Mobile Application

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ #สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ #CS_ICT #DSA_ICT #MobileApplication
#sdg4 #sdg5 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน