สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (UP-EdPEx Assessor)

2/8/2565 12:27:54น. 351
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (UP-EdPEx Assessor)
              โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx 200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากร ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
2/8/2565 12:27:54น. 351
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน