คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกร

2/8/2565 14:43:34น. 483
ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ  ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม :  แนวทางการลดปริมาณคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรม : บทบาทของยุติธรรมชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเราขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม : แนวทางการลดปริมาณคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรม : บทบาทของยุติธรรมชุมชน

จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
2/8/2565 14:43:34น. 483
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกร

#นิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #uplaw #sdg17 #sdg16
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน