คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565

5/8/2565 16:19:52น. 584
UPLAW
วันนี้ 5 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายอาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ, นางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ พรัอมด้วยตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสื้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
5/8/2565 16:19:52น. 584
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565

##uplaw
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน