ห้องปฏิบัติการ SEEN มีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565

9/8/2565 7:32:51น. 720
University of Phayao
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ เมืองคำ นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ และนางสาวพัชราภรณ์ สุริยะ ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 (ลำปาง) โดยมีคุณวีรียา ใบโพธิ์ คุณวรรทณี ผดุงเกียรติ และคุณนิติวัฒน์ ทรายแก้ว เป็นวิทยากรตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2561


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
9/8/2565 7:32:51น. 720
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ห้องปฏิบัติการ SEEN มีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565

#SEEN UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน