หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9/8/2565 12:12:12น. 1105
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาศึกษาดูงาน การเรียนการสอน เครื่องมือในการทำวิจัย ที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการต้อนรับจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผศ.ดร. กฤษดา ตามประดิษฐ์ และคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/8/2565 12:12:12น. 1105
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน