คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

9/8/2565 12:35:40น. 63
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยในวันแรกนักเรียนได้ฝึกกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง Arduino สำหรับการสร้างระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กเหลว และวันที่สอวได้ฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะกบ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การหาปริมาณ Acetyl salicylic acid ในยาแก้ปวดด้วยการไทเทรต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/8/2565 12:35:40น. 63
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #universityofphayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน