คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดเทรนด์การศึกษาใหม่ UP Skill & Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

13/8/2565 19:23:05น. 425
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดเทรนด์การศึกษาใหม่ UP Skill & Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Ornamental Fish Business Online) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ #Meeting 1

 

โดยจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรและกลยุทธ์การตลาดปลาสวยงามเชิงสร้างสรรค์” ได้รับเกียรติจาก ดร.สนาม เอกวิลัย เป็นอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงปลากัด และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มผู้เลียงปลากัด ปลาสวยงาม ของจังหวัดสุโขทัย คุณธัญญวัฒน์ ภารชาตรี ร้าน Landmark Betta /อุปนายกสมาคมปลากัด คุณชูชาติ เล็กแดงอยู่ เป็นผู้บริหารตลาดฟิชวิลเลจ/อุปนายก สมาคมปลากัด หรือที่รู้จักกันในนามคุณเอกนครปฐม นายทนง โชคดี (ลุงโก้ปลากัดสุโขทัย) นายราเมศร์ นาคประเสริฐ (ลุงเอกสุโขทัย) นายวิศรุต รัตตกุล (ลุงอิฐ) เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และได้ร่วมเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับ ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล (ดร.น้อย) ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง พูดถึงความเป็นมาและการผลักดันปลากัดสู่สัตว์น้ำประจำชาติ

 

ในปัจจุบันการเกษตรสมัยใหม่มุ่งเน้นการบริการจัดการและเทคโนโลยี (Entrepreneur) เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแและสังคม สร้างความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน พัฒนาธุรกิจด้านระบบการเกษตรและการจัดการฟาร์ม นำไปสู่การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm management) ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
13/8/2565 19:23:05น. 425
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดเทรนด์การศึกษาใหม่ UP Skill & Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน