ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ วงแวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก

18/8/2565 16:48:50น. 668
 ดร.เอกลักษณ์ วงแวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก การประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย.

ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระดับปริญญาเอก).

ดร.เอกลักษณ์ วงแวด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง.

ในการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร.

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
18/8/2565 16:48:50น. 668
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ วงแวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัลระดับดีมาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน