SEEN-เข้าเยี่ยมชม โรงงานแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้ว เป็นเม็ดพลาสติกภายใต้การดำเนินการของบริษัท เมืองทอง กรีน อินดัสทรี จำกัด

19/8/2565 14:56:41น. 1306
University of Phayao
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คุณครูจีระศักดิ์ จันทรังษี และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าเยี่ยมชม โรงงานแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้ว เป็นเม็ดพลาสติก ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เมืองทอง กรีน อินดัสทรี จำกัด เพื่อสร้างประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ในการเป็น Zero waste School ของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
19/8/2565 14:56:41น. 1306
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN-เข้าเยี่ยมชม โรงงานแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้ว เป็นเม็ดพลาสติกภายใต้การดำเนินการของบริษัท เมืองทอง กรีน อินดัสทรี จำกัด

#SEEN UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน