วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx

21/8/2565 16:21:08น. 319
#EdPEx

                 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ นำคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานฯ หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกงาน เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ณ ห้อง R812 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 


Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz..  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
21/8/2565 16:21:08น. 319
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน