หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบ

5/9/2565 14:38:46น. 79
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้บริการทำฟันฟรี แก่ครู นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) และชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา     

facebooktwitterline


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพิมลพรรณ วงศ์เรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   phimonpan.wo@up.ac.th   
5/9/2565 14:38:46น. 79
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบ

#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน