กองแผนงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2565

6/9/2565 16:55:49น. 497
กองแผนงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (KM ระบบ e-Budget) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ e-Budget ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดปัญหาการทำงาน รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจก่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
6/9/2565 16:55:49น. 497
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน