คณะสาธาณรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

7/9/2565 10:04:05น. 325
คณะสาธาณรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะสาธาณรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ที่ได้รับประกอบด้วย อาจารย์มืออาชีพระดับ ได้แก่ ดร.วรางคณา กล้าจริง และอาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา และมอบโล่รางวัลผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564 

จากนั้นเป็นการเสวนา เล่า สู่ กัน ฟัง อาจารย์มืออาชีพ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเสวนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2565 เรื่อง ที่ 1 OCC UP MODEL นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนและชุมชน โดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว , อาจารย์ปุณญิสา ผุดผ่อง , อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว และ ผศ.ประกาศิต ทอนช่วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
7/9/2565 10:04:05น. 325
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธาณรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #university of phayao #SDG5 #SDG10 #SDG17
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน