สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

12/9/2565 10:33:46น. 658
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาเทคนิคการแพทย์

          ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน เข้าร่วมตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ COVID 19 (SARS-COV-2 ANTIBODY DETECTION) "ฟรี" ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ จำกัดจำนวน 150 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนตาม link หรือ QR Code ที่แนบมานี้


Copy Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGnx6AYINrU6g5R853QKwgvNsailCaYIscpABYBl0Ct_jEYg/viewform

 

พบกับกิจกรรมให้ความรู้มากมายภายในงาน อาทิ

- การเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19

- แปลผลการตรวจ มี/ไม่มีภูมิคุ้ยกันต่อโรค COVID-19 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีเก็บตัวอย่างอย่างถูกวิธี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/9/2565 10:33:46น. 658
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ COVID-19
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน