คณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลพะเยาราม ร่วมพูดคุยMOUด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

14/9/2565 10:53:43น. 401
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว โรงพยาบาลพะเยาราม
ในวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน ให้การต้อนรับผู้แทนจากโรงพยาบาลพะเยาราม

เข้าหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคตอันใกล้ 
โดยโรงพยาบาลพะเยารามมีความประสงค์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และประชาสัมพันธ์การรับงานในตำแหน่งเภสัชกรประจำโรงพยาบาล รวมไปถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตเภสัชศาสตร์อีกด้วย

ณ ห้องประชุมCo-Learning Space ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
14/9/2565 10:53:43น. 401
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน