คณะนิติศาสตร์ คลินิกกฎหมาย พร้อมด้วยนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมสรุปถอดบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค จากข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่ในจังหวัด

15/9/2565 10:27:05น. 539
UPLAW
วันที่ 14 กันยายน 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย พร้อมด้วยนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมสรุปถอดบทเรียนกับพะเยาทีวี เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (สอบ.) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่าย อสม. และเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่าง ๆทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา มีการการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภค การรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเวทีถอดบทเรียนและรุปในครั้งนี้มีผลสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ประเด็นปัญหา 1. แก๊งคอลเซ็นเตอร์/ส่งข้อความหลอกลวงทางSMS 2. การถูกคุกคามการทวงหนี้นอกระบบ และ 3. การซื้อของออนไลน์และได้รับสินค้าไม่ตรงปก ข้อเสนอแนะ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการกับการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล 2.เร่งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 3.ให้สภาองค์กรของผู้บริโภค ตั้งศูนย์ประสานงาน รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ในระดับชุมชนร่วมกับเครือข่ายในชุมชนและท้องถิ่น


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
15/9/2565 10:27:05น. 539
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน