สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas"

15/9/2565 11:51:04น. 85
การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ
            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Software requirement และวิชา Database เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ประกอบทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยมี ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการอบรมฯ
            ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/9/2565 11:51:04น. 85
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas"

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #SE_ICT #วิศวกรรมซอฟต์แวร์ #หลักสูตร3ปีครึ่ง
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน