ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564

23/9/2565 13:35:59น. 534
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564
   วันที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับตัวแทนนิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) ในแต่ละแขนงวิชาที่มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งงานวิชาการได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีทุกแขนงวิชา จำนวน 426 คน ติดต่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีของนิสิตครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตทุกแขนงวิชา และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ นิสิตต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/9/2565 13:35:59น. 534
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน